Over 6-10 Consult

Welkom bij 6-10 Consult!

De voornaamste taak van de mens is zichzelf het volle leven te schenken.


We zoeken samen naar de betekenis van wat ons als mens uit ons evenwicht haalt en trachten de knoop te ontwarren.
De oorsprong van verdriet, kwaadheid, angst, eenzaamheid, twijfels,... leren kennen is bevrijdend, zowel individueel of binnen een relatie.

We benaderen elke situatie systeemtherapeutisch vanuit zijn of haar eigen problematiek en we belichten de weg naar balans.

Vanuit deze eerste stap zoeken we naar  inzichten waaruit er kan gewerkt worden.

Dit kan een aanzet zijn tot de start van een andere kijk naar jezelf en je omgeving.

Door aangeleerde communicatie technieken ga je anders in dialoog met je partner, kinderen, familie en belangrijke personen.


We werken met drie invalshoeken: lifecoaching , sportcaoching en psycho-therapie.


Wat bieden wij aan?

Lifecoach

Coaching, Begeleiding en Ondersteuning als life-coach

voor personen (jong en oud), koppels.


Coachen is het begeleiden van een bewustwordingsproces waarbij cliënten door het krijgen van meer inzicht, begrip, acceptatie (van zichzelf, van anderen, van situaties,....) tot meer balans kunnen komen bij hunzelf en/of in hun omgeving.Sportcoach

Coaching, Begeleiding en Ondersteuning als sport-coach

voor sportieve recreant.


Coachen wordt hier meer een vorm van motivatie en bewustwording.

Het zoeken naar mogelijke spanningen die een sportieve balans in de weg staan.

Het streven naar een bewustwording 'YES, I CAN' binnen vooropgestelde doelstellingen.
Hierbij kan begeleiding geboden worden bij het aftasten van eigen haalbare grenzen en het verleggen van die grenzen.

Psychotherapie

Psycho-therapie

voor personen jong en oud.


In deze gesprekken bieden wij een ondersteuning binnen een therapeutisch proces in samenwerking met de huisartsen en/of psychiater of het medisch team.

Zo bieden wij ondersteuning bij:

Persoonlijke ontwikkeling

stress en spanningen

zingeving en zingevingsvragen

zelfreflectie

zelfontplooiing, assertiviteitstraining

relatie bemiddeling

(faal-)angsten


stress en spanningen

assertiviteitstraining en motivatie

(faal-)angsten op de dag van de prestatie

focus-training en bereiken van doelstellingen

Persoonlijkheid problematieken

stress en spanningen

assertiviteitstraining

burn-out

(faal-)angsten